programacións

Primeiro
101.-Debuxo artístico
102.-Volume
103.-Sistemas de representación
104.-Tecnoloxía dixital
105.-Fundamentos do deseño
106.-Deseño básico
107.-Historia das artes e do Deseño
108.-Ciencia Aplicada ao deseño
109.-Debuxo técnico aplicado ao deseño de produtos
 
Segundo
201.-Ergonomia e antropometría
202.-Modelos e prototipos 1
203.-Proxectos de deseño de produtos 1
204.-Historia do deseño Industrial
205.-Deseño gráfico aplicado ao deseño de produtos
206.-Materiais I
207.-Tecnoloxía dixital aplicada
208.-Mercadotecnia
209.-Debuxo técnico aplicado II
210.-Técnicas de cor aplicadas
 
Terceiro
301.-Organización e Lexislación
302.-Materiais II
303.-Envases e embalaxes
304- Oficina Técnica
305.-Cultura do deseño
306.-Proxectos de deseño de produto II
307.-DesignLab
308.-Estructuras e cálculo para deseñadores
309.-Fabricación Dixital  M.eP.II
310.- Inglés para deseño de produto
 
Cuarto
401.-Equipamento de espazos
402.-Deseño de equipos e lluminación
403.-Deseño de Vehículos
404.-Equipamento persoal
405.-Estratexias de Deseño e Investigación
406.-Deseño Sistemas
Prácticas (información alumnado)
Traballo Fin de Estudos (Aula virtual)