programacións

Primeiro
Debuxo artístico
Volume
Sistemas de Representación
Tecnoloxía dixital
Fundamentos do deseño
Deseño básico
Hª. das Artes e do Deseño
Ciencia Aplicada ao Deseño
Debuxo Técnico aplicado ao Deseño de Produtos
Segundo
Ergonomía e Antropometría
Modelos e Prototipos 1
Proxectos de deseño de produto 1
Hitoria do Deseño Industrial
Deseño Gráfico
Materiais 1
Tecnoloxía dixital aplicada
Mercadotecnia
Debuxo técnico aplicado 2
Tecnicas de cor aplicadas
Terceiro
Organización e lexislación
Materiais II
Envase e embalaxes
OficinaTecnica
Cultura do deseño
Proxectos de deseño de produto II
Estructuras e Cálculo para deseñadores
DesignLab
Inglés Técnico
FabricaciónDigital
Cuarto
Equipamentos de espazos
Deseño de equipos e iluminación
Deseño de Vehículos
Equipamento persoal
Estratexias de Deseño e Investigación
Deseño Sistemas
Prácticas Externas
Traballo Fin de Estudos 18_19